Life self stand explained.

Sáng, cafe, trưa cafe, tối cafe, mai sau ta cũng đi gánh thế này cho nó máu!

Advertisements