Đổi SATA HDD mode từ IDE sang AHCI hay RAID và ngược lại sau khi install Windows

Cơ sự là lắm khi cài Windows nhắm mắt nhắm mũi chả check BIOS, SATA Hard disk đang được đặt là IDE thay vì AHCI. Cài xong  mà đổi khởi động thì Windows nó crash cái rụp. Thuốc đây:

– Để SATA mode là IDE trong BIOS như lúc cài

– Khởi động vào Windows, chạy Regedit (làm thế nào để chạy thì đừng hỏi, không biết chạy thì đừng nghịch cái này, nhá!)
– Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci và HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\pciide (Nếu đặt là RAID thì tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorV )

– Tìm mục Start trong 2 Key này và sửa giá trị DWORD của nó thành 0 (xem hình)

Reset AHCI setting

Reset IDE setting

Reset RAID setting

– Sau khi đặt về 0 rồi thì restart lại máy, vào BIOS, chuyển thiết lập của ổ SATA sang chế độ tương ứng (AHCI, IDE hay RAID)
– Khởi động vào Windows, Windows sẽ tự cài driver tương ứng.

CÁCH 2: Dùng Safe mode Boot

– Chạy msconfig, vào tab Boot, chọn mục Safe boot
– Khởi động lại máy, vào BIOS, đổi setting từ IDE sang AHCI, cho máy khởi động tiếp
– Windows sẽ tự nhận driver để cài
– Chạy lại msconfig, bỏ đánh dấu mục Safe Boot, khởi động lại là được

Advertisements